Aufrufe
vor 5 Jahren

ONELIFE #36 – Dutch

 • Text
 • Rover
 • Eerste
 • Auto
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rovers
 • Twee
 • Jaguar
 • Wereld
 • Onze
Land Rover’s Onelife magazine showcases stories from around the world that celebrate inner strength and the drive to go Above and Beyond. This special issue of Onelife marks Land Rover’s 70th anniversary – a celebration of unparalleled achievement and pioneering innovation. We bring you the incredible story of how we reunited an original 1948 car with its former owners, as well as looking back at Land Rover vehicles’ most intrepid expeditions around the globe.

8

EEN PERSOONLIJK WOORD Een leven vol ontdekkingen: Sir Ranulph Fiennes weet beter dan wie ook wat je nodig hebt voor ‘Above & Beyond’ OP ZOEK NAAR AVONTUUR Sir Ranulph Fiennes is de beroemdste nog levende ontdekkingsreiziger ter wereld. Hier blikt hij terug op zijn talrijke ervaringen met Land Rover, van zijn diensttijd tot onverschrokken expedities overal ter wereld FOTOGRAFIE: SAM BARKER/CONTOUR BY GETTY IMAGES, PRIVATE Ik herinner mij nog goed de eerste keer dat ik achter het stuur van een Land Rover zat. Het was in 1963 en ik was voor het Britse leger in Duitsland gestationeerd. Tij dens een nachtoefening moesten we een snelle aftocht maken en ik stond erop om achter het stuur te zitten. Maar de rit was veel heftiger dan ik mij had voorgesteld. We misten op een haar na een boom, maar de Land Rover met lange wielbasis belandde wel in de sloot. Gelukkig waren wij en de auto in orde, maar het kostte me een maandsalaris. Sindsdien hebben Land Rovers me vergezeld op allerlei avonturen, van de Beringstraat tot de Witte Nij l en de woestij nen van Oman. Samen hebben we wereldrecords verbroken, intense hitte en bittere kou doorstaan en enkele van de meest adembenemende en afgelegen gebieden bezocht. De expeditie die er waarschij nlij k het meest uitspringt is onze zoektocht naar de verloren stad Ubar, het Atlantis van het Zand, een tocht die bij na 25 jaar heeft geduurd. We startten in 1968 en halverwege de jaren tachtig hadden we al vijf expedities ondernomen naar de afgelegen woestij nen van Oman. Ik wilde daarna de moed opgeven, maar mij n inmiddels overleden vrouw Ginny wilde daar niets van weten. Opgeven was geen optie. Uiteindelij k vonden we de stad in 1992, bij de achtste poging. Als je zolang hebt doorgezet, is de voldoening onbeschrij felij k groot. Mensen vragen me vaak waar mij n drang vandaan komt om de wereldbol te doorkruisen, de beide polen over te steken, of om in zeven dagen op zeven continenten zeven marathons te volbrengen. De kans om geld voor een goed doel in te zamelen is een grote drij fveer. Er zij n genoeg momenten geweest dat ikzelf heb geleden, en dit motiveert me om iets voor anderen te doen. En ik kij k vaak naar de mensen die ik het meest respecteer. Ik stel me voor dat mij n vader en grootvader naar mij kij ken en ik wil ze niet teleurstellen door op te geven. Je moet je gevoel voor avontuur niet laten belemmeren, maar dat wil niet zeggen dat je roekeloos mag zij n. Het kan beangstigend zij n om het onbekende binnen te stappen, maar je moet wel je verstand blij ven gebruiken. In al die jaren hebben wij wel veertig procent van onze recordpogingen afgebroken, voordat we een nieuwe poging waagden. Het beklimmen van de Mount Everest kostte mij vij f jaar en pas bij de derde poging slaagde ik erin. Het is een leerproces en soms geeft het meer voldoening om succes te hebben na een mislukking. Ik heb ook ontdekt dat het belangrij k is om de juiste reisgenoten te vinden. Niet alleen om het succes van een expeditie te garanderen, maar ook omdat het delen van ervaringen deze nog gedenkwaardiger maakt. Ook het kiezen van de juiste apparatuur kan van doorslaggevend belang zij n. Voor mij is Land Rover het summum van betrouwbaarheid. In de afgelopen vij ftig jaar is Land Rover een van de betrouwbaarste manieren gebleken om van elke denkbare A naar B te reizen. Dit nummer van Onelife staat stil bij zeventig jaar Land Rovermentaliteit, het onbreekbare verlangen om net even een stap verder te gaan en de vele wonderen van deze prachtige wereld te ontdekken. Sir Ranulph Fiennes 9