Aufrufe
vor 5 Jahren

ONELIFE #36 – Dutch

 • Text
 • Rover
 • Eerste
 • Auto
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rovers
 • Twee
 • Jaguar
 • Wereld
 • Onze
Land Rover’s Onelife magazine showcases stories from around the world that celebrate inner strength and the drive to go Above and Beyond. This special issue of Onelife marks Land Rover’s 70th anniversary – a celebration of unparalleled achievement and pioneering innovation. We bring you the incredible story of how we reunited an original 1948 car with its former owners, as well as looking back at Land Rover vehicles’ most intrepid expeditions around the globe.

XXXXXXX LEFT 1954 |

XXXXXXX LEFT 1954 | Custommodel voor Churchills tachtigste verjaardag 1958 | Series II gelanceerd in mei, ontworpen door David Bache 1961 | Series IIA gelanceerd 1966 | Land Rovers verschijnen in de film Born Free 1969 | De koplampen worden verplaatst naar de spatborden 01 04 02 05 03 01 De 100.000e auto rolt in 1954 van de band 02 Vanaf 1972 werden Forward Control-versies geleverd, voornamelijk aan het leger. Er werden ook diverse burgerbrandweerversies gebouwd en het platform werd zelfs gebruikt voor de futuristische taxi’s in de film Judge Dredd uit 1985 03 De Series III Safari Station Wagon was even populair als veelzijdig 04 Er zijn vele speciale militaire versies geproduceerd, waaronder de per vliegtuig inzetbare ‘Lightweight’ van een halve ton 05 Wereldster Sophia Loren voegt een vleugje glamour toe PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 14

DE OORSPRONG 1971 | De Series III wordt geïntroduceerd 1979 | Introductie van de eerste V8 1982 | Introductie van de populaire County-trim 1983 | Introductie van de Land Rover 110 1983 | De 110 wint zijn eerste Camel Trophy in Zaïre paarden deed’. Zoals Maurice had voorzien, kwam de wens van Britse boeren om een betrouwbaar en betaalbaar voertuig dat mensen en goederen kon vervoeren, en een aanhanger op meestal ontoegankelij ke plekken kon trekken, overeen met die van kopers uit andere sectoren en delen van de wereld. FOTOGRAFIE: BRITISH MOTOR MUSEUM HERITAGE TRUST (4) CALL OF DUTY De eerste order van het Britse leger kwam in 1949 en was zo groot (bij na tweeduizend voertuigen) dat om de kosten te drukken alle Land Rovers tot 1953 in de legerkleur Bronze Green werden gespoten. Pas daarna werden blauw en grij s in het aanbod opgenomen. De Land Rover kwam voor het eerst in actie in 1950 in Korea en dient het land nog altij d, zoals recentelij k in Irak en Afghanistan. Het voertuig diende ook in verschillende versies bij de Britse marine, mariniers en luchtmacht, evenals bij andere krij gsmachten en de VN op vele plekken over de wereld. Vele van “ Het ongelooflijke aan de Defender is voor mij niet de auto zelf, maar de mensen die we kunnen helpen op doorgaans onbereikbare plekken” MIKE ADAMSON, CHIEF EXECUTIVE, BRITSE RODE KRUIS deze legervoertuigen zij n nog altij d actief. Dit was de inspiratie achter de naam Defender, die het oorspronkelij ke Land Rover-model in 1989 kreeg om het te onderscheiden van de nieuwe Land Rover Discovery. “Ik ben altij d een Defender man geweest, van mij n tij d bij de mariniers af”, aldus Monty Halls, de zeebioloog en milieubeschermer en ambassadeur voor Land Rover. “Als er één voertuig is waar je in wilt zitten als de boel misloopt, dan is het de Defender.” Deze robuuste betrouwbaarheid betekende ook dat de auto onmiddellij k enthousiast door ontdekkers in gebruik werd genomen. Majoor Henri LeBlanc was de eerste. Hij reed een jaar nadat de productie van start ging met een vroeg ‘80-inch’-model naar het toenmalige Abyssinië, en legde ondertussen een exportnetwerk aan. Vele van de meest vooraanstaande Land Rover-ontdekkingsreizigers waren vrouwen. De Australische avonturier Barbara Toy doorkruiste Noord-Afrika en het Midden-Oosten met ‘Pollyanna’, haar model uit 1950. In 1958 reden drie Britse vrouwen de 25.600 kilometer van Londen naar de Himalaya. Onderweg beklommen ze in Afghanistan een niet eerder bestegen berg die ze omdoopten tot ‘Wives Peak’. En in 1968 legden zes oma’s met een gemiddelde leeftij d van 57 jaar in drie Series II Land Rovers 24.000 kilometer af van Londen naar Australië om hun kleinkinderen te bezoeken. SUBTIELE, VOORTDURENDE EVOLUTIE De aanblik van de Land Rover evolueerde, hoewel de eerste en laatste duidelij k familie zij n. De Series II, die door de oma-expeditie werd gebruikt, was de eerste keer dat er concessies op stij lgebied werden gedaan. Hij werd gelanceerd met een subtiele maar effectieve make-over door de briljante Roverdesigner David Bache, die onder meer de bekende ronde schouders omvatte die hij tot het einde zou behouden. De meest ingrij pende wij ziging kwam in 1969, toen de koplampen van achter de grille naar de spatborden werden verplaatst, wat het uiterlij k van de auto zeer ten goede kwam. Niet alle wij zigingen werden zomaar geaccepteerd. Australische klanten kwamen in opstand bij de lancering in 1971 van de Series III omdat de nieuwe grille van gegoten plastic niet meer kon worden gebruikt om te barbecueën… IN BURGERDIENST De oorspronkelij ke Series Land Rovers en Defenders maken zich nog altij d verdienstelij k bij diverse burgerinstanties die om een robuust, veelzij dig voertuig vragen. Het Rode Kruis bestelde zij n eerste Land Rover in 1954, wat het begin betekende van een blij vende, hechte band. Land Rovers hebben hulp geleverd aan miljoenen mensen over de hele wereld. Alle modellen van de Land Rover zijn op grote schaal ingezet door politie, brandweer en ambulancediensten. Ook reddingsorganisaties maken nog altijd dankbaar gebruik van de uitzonderlijke capaciteiten, of het nu gaat om reddingswerk in de bergen of om het te water laten van reddingsboten vanaf het strand. Andere Land Rovers helpen overheden om hun infrastructuur te onderhouden, terwij l ook veel dierenartsen op deze wagens vertrouwen om dieren op afgelegen plekken te behandelen. Communicatiebedrij ven en de BBC gebruiken ze om afgelegen zenders te bereiken. Wat voor klus het ook is, we kunnen gerust aannemen dat er op een gegeven moment een Land Rover aan te pas is gekomen. 15