Aufrufe
vor 2 Jahren

BORA Magazine 02|2019 – Dutch

 • Text
 • Bora
 • Systeem
 • Kookveld
 • Grote
 • Kookvelden
 • Afzuiging
 • Kookveldafzuiging
 • Onze
 • Keuken
 • Twee
 • Www.storyboard.de
BORA Magazine is published in 13 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

PRODUCT HET

PRODUCT HET BORA PRINCIPE Het BORA principe Het BORA principe of: hoe mooi kan natuurkunde zijn. 10 BORA MAGAZINE

1 2 3 Kookdampen stijgen met maximaal één meter per seconde. De BORA kookveldafzuiging gebruikt een dwarsstroming die groter is dan de stijgsnelheid van de kookdampen. Zo worden kookdampen afgezogen op de plaats waar ze ontstaan: direct bij het kookveld en recht uit de kookpot, pan of grill.