Aufrufe
vor 5 Jahren

BORA Magazin 01|2018 – Swedish

 • Text
 • Bora
 • Magasinet
 • Kokzon
 • Rostfritt
 • Tekniska
 • Effekt
 • Storlek
 • Upplevelser
 • Automatisk
 • Kokzoner
BORA Magazine is published in 12 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

BORA Magazin 01|2018 –

Magasin 01 | 2018 Professional 2.0 Funktionell estetik och dimensioner med extra djup Classic Effektivitet, understatement och maximal flexibilitet vid inbyggnaden Basic Större kokzoner och nu även som All Black Edition Homestory Ett familjekök i Berlin på besök hemma hos BORA-kunder